การปลูกยางพารา

บทนำ
การปลูกยางเริ่มจากภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปจรดมาเลเซีย มาทางภาคตะวันออกแถบจันทบุรี หลังจากนั้นก็พัฒนามาทางภาคกลางแถบฉะเชิงเทรา ตะวันตกก็มีแถบกาญจนบุรี สระบุรีแถบมวกเหล็ก ขึ้นสู่ภาคเหนือมีพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก เชียงราย สู่ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือมี นครราชสีมา ตั้งแต่ปากช่อง จนถึงเลย อุดรธานี หนองคาย จนถึงประเทศลาว

ยางถุงดำติดตา
5420
– ขนาดถุง 11×35 ซม. ดินสูง 25 ซม ต้องสูงพอให้รากลงลึกได้ ไม่เน้นกว้างเน้นลึกหากดินถุงแตกจะทำให้รากบาดเจ็บ
– ความสูงของยาง 1 ฉัตร ไม่เกิน 2 ฉัตร ต้องแข็งแรงพอความสูงต้นยางไม่น้อยกว่า 20 ซม. เพื่อไม่ให้ยางอ่อนไปจะทนแดดไม่ไหว
– การขนส่งยางถุงดำ ควรใช้ตาข่ายคลุมป้องกันลมกระแทกทำให้ใบยางซ้ำ หรือกิ่งถูกตีกระแทกซ้ำ ให้ถนอมไว้
– ให้ตรวจหลุมก่อนปลูกด้วย ว่ากว้างพอ ดินข้างหลุมไม่แข็งไม่มีหินดานก้นหลุม
– ก่อนปลูกขนยางมาถึงพื้นที่ ให้พักยางอย่างน้อย 7 วันให้ต้นยางพักคัว ก่อนลงหลุม (ออกศึก)
– แถวยางเดียวกันให้โตเท่าๆ กัน
– เหลือยางไว้ไส่ถุงเก็บเอาไว้ เผื่อเอาไว้ปลูกซ่อมเวลาต้องยางที่ปลูกลงดินแล้วเกิดตาย

วิธีการปลูก
PictD02
– ขนาดหลุมปลูก 50x50x50 ซม.
– ช่วงเวลาที่ปลูกมีต้นฝน พฤษภาคม-กรกฎาคม
– ต้นยางที่ปลูก 1-2 ฉัตร ลักษณะแข็งแรงสมบูรณ์ยอดไม่อ่อน วางไว้สู้แดดแล้ว
– ให้ตาที่ติดต้นหันไปทางเดียวกันแนะนำหันไปทางทิศตะวันตกให้ตาหลบแดด
– วิธีการปลูกเริ่มจากการใช้มีดตัดก้นถุงให้ขาด ระวังหากรากลงก้นทะลุดินแล้วถึงต้องตัดจะทำให้ต้นยางเสียกำลัง
– กรีดด้านข้างถุงตามยาวแนวสูง
– วางลงกันหลุม
– กลบดินทับรอบๆ ถุง อย่าให้ดินหลุด
– ดึงถุงดำจากดิน
– กลบดินให้เสมอดินในถุง
– อย่าให้ดินกลบถึงตาต้นหรือทำให้ทรายหรือดินมากลบจะทำให้ดินทรายร้อนลวกตายางทำให้ต้นยางตายได้
– ปักไม้ (ไผ่) ผูกยางกับหลักเพื่อไม่ให้ต้นยางโยกเวลาถูกลมพัดกระชาก
– ยางเหลือ เก็บไว้ในร่มรอไว้ปลูกซ่อม
– 1 เดือน ไปดูยางที่ปลูกหากพบว่าตายให้ปลูกซ่อมทันทีเพื่อให้ยางโตไล่ได้ทัน
03
การใส่ปุ๋ย
– ใส่ปุ๋ยปีแรก 3 ครั้ง ใช้ปุ๋ยสูตร 20-10-12
– ต้นละ 1 กำมือ โรยรอบต้น หรือขุดหลุมฝังปุ๋ย 4 จุด ในกรณีพื้นที่ราบ
– พื้นที่ลาดใช้ฝังปุ๋ย 2 จุด ด้านบนความลาดเหนือต้นยางที่ปลูก
– ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 1 กก./ตัน

ต้นพืชแซมยาง
yang2
ต้นพืชแซมในสวนยางมีข้าวไร่ ข้าวโพด สัปรด (บางแห้งนิยมเผาไร่ข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยว แบบนี้ระวังไฟไหม้ต้นยาง) ให้ปลูกพืชแซมยาง ห่างจากต้นยาง 1 เมตร หรือห่างจากแถวยางข้างละ 1 เมตร ปลูกพืชแซมยางช่วงปีที่ 1-3 การปลูกพืชแซมจะช่วยกำจัดวัชพืชด้วย

พืชคลุมดิน
พืชคลุม ดินในสวนยางจะช่วยเพิ่มอินทรีย์สารรักษาความชื้นในสวนยางปัญหาในปัจจุบันก็ คือ หาเมล็ดพันธุ์พืชคลุมยากส่วนใหญ่ได้มาจากสถานีพัฒนาที่ดิน

การดูแลต้นยางปีที่1
– ใช้ปุ๋ยสูตร 20-10-12 ตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่ 7 (จนถึงกรีดยาง)
– ใส่ปุ๋ย 2 ช่วง ฝน ต้นฝน และปลายฝน
– เอาวัชพืชออกก่อนรอบโค่นต้นรัศมี 1 เมตร ใช้ต้นละ 80 กรัม
– ตัดแต่งกิ่งปีที่ 1 ช่วงปลายฝน ตัดริดลำต้นเหลือยอดไว้ใช้สีน้ำมันหรือปูนขาวทาแผลที่จุดตัด ให้ตัดกิ่งแขนงเหลือกิ่งกระโดงกิ่งเดียวยอดยางสูงไม่ยอมแตกกิ่ง ห้ามตัดยอดเด็ดขาดเพราะต้องการเลี้ยงต้นให้สูงตรงระยะกรีดมาก

การดูแลยางในพื้นที่แห้งแล้ง
– หากหมดฝน 6-7 เดือน ฝนน้อยดินขาดความชื้นหากเป็นยางต้นเล็กยังอ่อนอยู่จะชงักการเติบโตและอาจแห้งตาย
– หน้าแล้งให้คลุกโดนด้านยางด้วย หญ้า ฟางข้าว เศษหญ้าคา ให้พิจารณาของถูกหาง่ายในท้องถิ่นมาทดแทนโดยเฉพาะยางที่มีอายุ 0-3 ปี เว้นห่างโดนต้น 1 คืบ คลุมกว้างรัศ 1 เมตร จากต้น การคลุมฟางหญ้าจะทำให้รักษาความชื้นบริเวณต้นยางได้
– ให้คลุมก่อนเข้าหน้าแล้ง 1 เดือน หรือในขณะที่ดินยังชื้นอยู่
– การคลุมอาจคลุมเป็นวงกลมรอบโคนต้นหรือคลุมเป็นแถวต้นยางก็ได้

การป้องกันต้นยางจากความร้อน
– เข้าหน้าแล้งให้ดูเปลือกยางเป็นแผลไหม้จากแสงแดดหากพบให้ใช้ปูนขาวละเลงน้ำทาต้นยางสูงจากดิน 1 เมตร
– รักษาแผลยางโดยใช้สีน้ำมันทาสีแผล
– ระวังไฟไหม้สวนยางโดยทำแนวกันไฟด้วยถนนหรือที่ว่างที่ปราศจากเชื้อไฟ โดยรอบสวนยางหรือใช้รถไถหญ้าออกไปกว้างอย่างน้อย 3 เมตร
– การทำให้ Buffer Zone โดยการใช้ร่องเขาทำฝายชะลอน้ำใช้ป่าไผ่ชื้นกันไฟ การใช้ต้นไม้อื่นปลูกไว้ที่แดนติดต่อกับไร่คนอื่น

การดูแลต้นยางปีที่2
yang01
– หากพบยางตายให้ปลูกซ่อมต้นฝนโดยใช้ยาง2 ฉัตร
– แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง
– ใช้สูตร 20-10-12 ปริมาณ 110 กรัม/ตัน(ครึ่งกระป๋องนม)โดยการหว่านเป็นวงกลมแล้วคราดกลบ
– ที่ลาดเทใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรรีย์ 2 จุดแล้วกลบ
– ครั้งที่ 2 และ 3 ช่วงต้นฝน 110 กรัม/ตัน และปลายฝน 120 กรัม/ต้น

การดูแลต้นยางปีที่3
yang2
– แบ่งปุ๋ย 2 ครั้ง สูตร20-10-12ต้นฝนและปลายฝนครั้งละ 180 กรัม/ต้น
– ใส่โดยการขีดทางยาวขนานแถวยางห่าง 1 เมตร ใส่ปุ๋ยแล้วกลบ
– ช่วงนี้ใบยางเริ่มคลุม
– ยางผลัดใบ ผลิตใบ ออกดอก ให้กวาดใบยางไปไว้แถวๆ กลางแถวยางเพื่อป้องกันไฟไหม้ใกล้ๆ ต้นยาง

การดูแลต้นยางปีที่ 4
– ยางเริ่มมีทรงพุ่มติดกัน
– ห้ามไถระหว่างแถวจะตัดรากขาด ยางจะเสียกำลัง
– ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง สูตร 20-10-12 ช่วงต้นฝนและปลายฝน 180 กรัม/ตัน
– ใส่ 2 แถบ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต้นละ 2 กก.
– กวาดใบยางไปอยู่กลางระหว่างแถวยาง

การดูแลต้นยางปีที่ 5-6
– ใช้ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ต้นฝน-ปลายฝน
– ใส่ระหว่างแถว
– ดูโรคทางราก

วางแผนการเก็บเกี่ยวยาง
– เส้นรอบวงลำต้นระยะสูงจากพื้นดิน 150 ซม. หากมากกว่า 50 ซม. มากกว่าครึ่งสวน ต้นยางก็พร้อมที่จะกรีดได้
– เตรียมอุปกรณ์มีมีดกรีดยาง จอกยาง รางน้ำยาง ลวดรับถ้วยกับลำต้นยาง
– กรีดรอยแรกที่ระดับสูง 150 ซม จากพื้นวัดมุม 30 องศา ขีดเส้นเอียงยาว 30 ซม. ที่กรีดครึ่งต้น
– ความหนาที่กรีดน้อยกว่า 2.5 ซม.
– ความสามารถในการกรีดยางคนละ 500 ต้น/วัน

การทำยางแผ่น
– ทำแผ่นยางดิบ
– รวบรวมน้ำยางใส่ถัง ฝาปิด กรองน้ำยางลงในถาด # 50
– ใช้กรดฟอมิกเข้มข้น 90% 2 ช้อนแกงกับน้ำ 3 กระป๋องนม
– เทน้ำยาลงไปกวนให้เข้ากัน
– ใช้พายปาดฟองออก
– ปิดฝาถาดทิ้งไว้ 30-45 นาที
– ยางจะจับตัวเป็นก้อน เอาน้ำหล่อไว้
– เทยางออกจากถาดลงวางบนโต๊ะ
– ใช้เหล็กนวดยางให้แผ่ออกให้แบนๆ
– เอาเข้าเครื่องรีด 3-4 ครั้ง
– รีดดอก 1 ครั้ง
– เอายางไปล้างน้ำให้สะอาด ไล่กรดออก
– เอายางไปพึ่งในร่ม 6 ชั่วโมง
– เก็บยางในโรงเรียน 15 วัน รอจำหน่าย

ยางแผ่นที่ดี
– ไม่มีฟองอากาศ
– ความชื้นน้อยกว่า 1.5%
– ยืดหยุ่น
– ดอกคมชัด
– หนาน้อยกว่า 3 มม.
– ยางแห้งใส
– สีสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น
– น้ำหนัก 800-1200 กรัม/แผ่น
– ขนาดกว้าง 38-46 ซม. ยาว 80-90 ซม.

การขายยางแผ่น
– รวบรวมหลายๆ คน แล้วขาย
– แยกขายของใครก็เอาไปขายเอง

แหล่งที่มา : สมหวัง วิทยาปัญญานนท์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s